Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

 

Podmínky odstoupení od kupní smlouvy jsou popsány v našich obchodních podmínkách v čl. 5 Odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme využít náš vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou našich obchodních podmínek.

 

Příloha obchodních podmínek – Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy