Panificium, s.r.o.
Velká Hraštice 19, 26203 Malá Hraštice
IČO: 04526767
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249131.
Jsme registrováni na ÚOOÚ pod číslem 00067826.

email: obchod@vseprochleba.cz
č.ú.: 2500939275/2010